דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

רִ


הָ


וֹ


עִ


וֵ


עַ


מֶ


כֶ