דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

וּ


אֱ


הֲ


לִ


גָ


הֲ


מַ


אְ