דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

הֵ


כֻ


טֻ


יִ


פֵ


וֹ


וֵ


פֻ