דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

לֵ


חָ


אֲ


פִ


חֲ


מֻ


אֹ


בֹ