דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

וֹ


חֲ


הֲ


נֻ


צֻ


וֹ


הֱ


קִ