דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

יֵ


מַ


דַ


לִ


הֲ


רַ


בֵ


וּ