דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

בִ


וֹ


סֵ


מְ


עָ


קֹ


וּ


וֹ