דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

וֹ


יְ


מָ


כָ


וֹ


וֹ


פֹ


זֹ