דף הבית     זיהוי תנועות לפי שמן

סַ


בְ


דֹ


רֵ


חֲ


מְ


מֻ


וּ